KARIÉRA

STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU

Ako poradenskí inžinieri podporujeme našich klientov už viac ako 40 rokov v náročných projektoch v oblasti plánovania pozemných stavieb ako aj ich kontroly.

Ak aj vy máte kvalitu na prvom mieste, s radosťou prijmeme vašu žiadosť o doplnenie nášho tímu.

Ak ste odhodlaní a motivovaní akceptovať hodnoty ako je osobná zodpovednosť, starostlivosť o zákazníka, integrita a vysoká kvalifikácia prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, dokonale zapadnete do nášho tímu.

Intenzívne školenie a ďalšie vzdelávanie prostredníctvom celoštátnych tematicky zameraných seminárov a kurzov CAD zabezpečujú vysokú kvalifikáciu a vynikajúce odborné znalosti našich zamestnancov.

Multidisciplinárny tím inžinierov a konštruktérov s vyváženou vekovou štruktúrou vytvára najlepšie podmienky pre flexibilnú prácu a prvotriedny výkon.